Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DECYZJA

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim"

ANALIZA

analiza gospodarki odpadami za 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku biurowo-magazynowego, rozbudowie magazynu paliw, stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działkach: 202/6, 202/7, 202/10, 202/12 obręb I Gryfów Śląski, ul. Polna 7, Gmina Gryfów Śląski ...

POSTANOWIENIE

P o s t a n o w i e n i e w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku biurowo-magazynowego, rozbudowie magazynu paliw, stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działkach: 202/6, 202/7, 202/10, 202/12 obręb I Gryfów...

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

ZAWIADOMIENIE

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku biurowo-magazynowego, rozbudowie magazynu paliw, stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działkach: 202/6, 202/7, 202/10, 202/12...

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wraz z przebudową budynku produkcyjno-magazynowego na poszerzenie stolarni i tapicerni na terenie FF POLMEX Sp. z o.o., ul. Oldzańska 6, 59-620 Gryfów Śląski