Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląśkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje splanie paliw.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „remoncie mostu drogowego przez rzekę Oldzę w km 38+252 drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów Śląski”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „remoncie mostu drogowego przez rzekę Oldzę w km 38+252 drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów Śląski”

Program usuwania azbestu

W 2016 roku Gmina Gryfów Śląski pozyskała w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju dotację na sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Podjęte działania pozytywnie wpłyną na rozwój skutecznej akcji utylizacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy. Akcja utylizacji azbestu...

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku usługowo-produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce nr 595, AM-2, obręb Ubocze”

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia że w dniu 28.04.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozszerzeniu prowadzonej działalności - punktu zbierania odpadów o zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku usługowo-produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce nr 595, AM-2, obręb Ubocze”

OBWIESZCZENIE

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz innymi dokumentami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozszerzeniu prowadzonej działalności - punktu zbierania odpadów o zakład przetwarzania zużytego...

D e c y z j a o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 700 kW realizowanego na działkach nr 758/11 i 758/13, ark. mapy 2, obręb Ubocze, Gmina Gryfów Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie”