Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Wieża 70 w Gminie Gryfów Śląski”

INFORMACJA

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Odtworzeniu zbiornika w oddz. 138 w leśnictwie Gradówek”

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Wieża 70 w Gminie Gryfów Śląski.

OBWIESZCZENIE

o wydanniu decyzji umarzajacej w całości postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WT.OŚ.6220.09.2015.5 dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbierania...

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia, że w dniu 24.11.2017 r. po rozpatrzeniu wniosku EKO-WORLD Kamil Sobociński Wieża 64a; 59-620 Gryfów Śląski, została wydana decyzja odmawiająca zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WT.OŚ.6220.09.2015.5...

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjeciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał oraz możliwości zapoznania się z ich treścią

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

na wniosek EKO-WORLD Kamil Sobociński Wieża 64a, 59-620 Gryfów Śląski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WT.OŚ.6220.09.2015.5

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląśkiego