Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

o wydanniu decyzji umarzajacej w całości postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WT.OŚ.6220.09.2015.5 dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbierania...

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia, że w dniu 24.11.2017 r. po rozpatrzeniu wniosku EKO-WORLD Kamil Sobociński Wieża 64a; 59-620 Gryfów Śląski, została wydana decyzja odmawiająca zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WT.OŚ.6220.09.2015.5...

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjeciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał oraz możliwości zapoznania się z ich treścią

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

na wniosek EKO-WORLD Kamil Sobociński Wieża 64a, 59-620 Gryfów Śląski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WT.OŚ.6220.09.2015.5

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląśkiego

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląśkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje splanie paliw.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „remoncie mostu drogowego przez rzekę Oldzę w km 38+252 drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów Śląski”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „remoncie mostu drogowego przez rzekę Oldzę w km 38+252 drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów Śląski”

Program usuwania azbestu

W 2016 roku Gmina Gryfów Śląski pozyskała w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju dotację na sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Podjęte działania pozytywnie wpłyną na rozwój skutecznej akcji utylizacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy. Akcja utylizacji azbestu...