Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 1/3, 45/1, 49/1, 52/1, 62/1, 141/4, obręb Młyńsko, gm. Gryfów...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 1/3, 45/, 49/1, 52/1, 62/1, 141/4 w miejscowości Młyńsko gm. Gryfów Śląski”