Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim"

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadomienie - ogłoszenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim.

Z W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

Ogłoszenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Organów opiniujących w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim.

O B W I E S Z C Z E N I E

Budowa magazynu paliw na działce nr 202/7 w obrębie I Gryfowa Śląskiego.

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa magazynu paliw na działce nr 202/7 w obrębie nr I Gryfów Śląski”.

Z W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

Wydział Techniczny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia, że w dniu 20.05.2009 r. została wydana decyzja przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr WT.EK.7624/6/01/2009 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej kanalizacji...

P O S T A N O W I E N I E

P o s t a n o w i e n i e w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 30.03.2009 r. WT.EK.7624/1/02/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 23.01.2009 r. WT.EK.7627/04/12/08/09 O B W I E S Z C Z E N I E