Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Gryfów Śl., dnia 12 stycznia 2009 r. WT.EK.7627/11/11/2008 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Postanowienie

Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

Decyzja - budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ubocze