Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z gat. klon jawor, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, robinia akacjowa, klon jesionolistny, wierzba iwa, modrzew europejski rosnących na działkach nr 169/5, 169/45, 169/44, 169/43, 169/41, 169/34, 169/35 obręb Gryfów Śląski 2, przy ul. Sienkiewicza...

Postanowienie

WT.OŚ.6220.1.2020.6

Postanowienie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 1/3, 45/1, 49/1, 52/1, 62/1, 141/4, obręb Młyńsko, gm. Gryfów...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 1/3, 45/, 49/1, 52/1, 62/1, 141/4 w miejscowości Młyńsko gm. Gryfów Śląski”