Środowisko naturalne (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia, że w dniu 24.11.2017 r. po rozpatrzeniu wniosku EKO-WORLD Kamil Sobociński Wieża 64a; 59-620 Gryfów Śląski, została wydana decyzja odmawiająca zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WT.OŚ.6220.09.2015.5...

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjeciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał oraz możliwości zapoznania się z ich treścią

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

na wniosek EKO-WORLD Kamil Sobociński Wieża 64a, 59-620 Gryfów Śląski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WT.OŚ.6220.09.2015.5

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląśkiego

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląśkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje splanie paliw.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „remoncie mostu drogowego przez rzekę Oldzę w km 38+252 drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów Śląski”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „remoncie mostu drogowego przez rzekę Oldzę w km 38+252 drogi krajowej nr 30 w m. Gryfów Śląski”