Środowisko naturalne (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku biurowo-magazynowego, rozbudowie magazynu paliw, stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działka

POSTANOWIENIE

P o s t a n o w i e n i e w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku biurowo-magazynowego, rozbudowie magazy

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

ZAWIADOMIENIE

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku biurowo-magazynowego, rozbudowie magazynu paliw, stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działkach: 202/6, 202/7, 202/10, 202/12...

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wraz z przebudową budynku produkcyjno-magazynowego na poszerzenie stolarni i tapicerni na terenie FF POLMEX Sp. z o.o., ul. Oldzańska 6, 59-620 Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

OBWIESZCZENIE

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Województwa Dolnośląskiego działki nr 56/5, 56/3, 56/4...

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Dolnośląskiego o uchwaleniu Programu ochrony powietrza dla województwa dolnosląskiego