Środowisko naturalne (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

W sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ERA.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o umorzeniu, jako bezprzedmiotowego, postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. BT 34802 Gryfów w miejscowości Wieża gm. Gryfów Śl. na działce nr 63/4.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu zaporowo-upustowego Rząsiny na gazociągu przyłączeniowym DN 100PN 1,6 MPa do Lwówka Śląskiego.

OBWIESZCZENIE

W sprawie nadania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

OBWIESZCZENIE

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego.

OBWIESZCZENIE

O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gryfowa Śląskiego.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach