Środowisko naturalne (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Ogłoszenie informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski decyzji we wznowionym postępowaniu dotyczącym stacji bazowej ERA, zlokalizowanej na wieży Ratusza, Gryfów Śląski, Rynek 1

Ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie informujące strony postępowania o zebranym materiale w sprawie o wydanie decyzji we wznowionym postępowaniu dotyczącym stacji bazowej ERA, zlokalizowanej na wieży Ratusza, Gryfów Śląski, Rynek 1.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski informujące o wydaniu w dniu 10.09.2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim".

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski informujące o wydaniu w dniu 03.09.2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych na działce nr 202/6 w obrębie nr I Gryfów Śląski....

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : " Budowa linii do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów...

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim"

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadomienie - ogłoszenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim.

Z W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

Ogłoszenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Organów opiniujących w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim.

O B W I E S Z C Z E N I E

Budowa magazynu paliw na działce nr 202/7 w obrębie I Gryfowa Śląskiego.

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa magazynu paliw na działce nr 202/7 w obrębie nr I Gryfów Śląski”.