Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i infrastruktury w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowi Śląskim.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uboczu ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent do spraw zamówień publicznych

Gryfów Śląski, dnia 04 sierpnia 2008r. Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim uprzejmie informuje, że niżej wymienione osoby spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent do spraw zamówień publicznych 1. Jezierska Marzena zam. Gryfów Śląski 2. Tartak Andrzej...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU URZĄD GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Stanowisko pracy Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM Na stanowisko pracy Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim Informuję, iż po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze do postępowania...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw zamówień publicznych