Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 94 / 2016 r. w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr I/25/2015 RIO

w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Misjskiej Gminy Gryfów Śląski nr III/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski oraz nr III/7/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2015...

Budżet Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2015 rok

Uchwała nr I / 7 / 14 w sprawie Budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2015 rok