Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VI/11/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gryfów Śląski przedstawionego w uchwale Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2018 roku nr 111/12/18 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok.

Uchwala nr VI/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2018 roku nr 111/11/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski oraz nr 111/12/18 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok.