Zagospodarowanie przestrzenne

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2009 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 1448
14 grudnia 2009 10:54 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika.
14 grudnia 2009 10:54 (Grzegorz Bielak) - Utworzenie dokumentu.