Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów ŚląskI

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polagającej na budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie polegającego na połączeniu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 8,4 MPa z gazociągiem podwyższonego ciśnienia DN 250 MOP 1,3 MPa...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski