Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów

Uchwała nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12.05.2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów ŚląskI

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polagającej na budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie polegającego na połączeniu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 8,4 MPa z gazociągiem podwyższonego ciśnienia DN 250 MOP 1,3 MPa...