Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

linia optotelekomunikacyjna RS_26 w relacji: WD_Stara Kamienica - WD_Gryfów Śląski

DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego na działce nr 91 w obrębie Młyńsko

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego na działce nr 91 w obrębie Młyńsko

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno - pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa...

DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego na działce nr 76 w obrębie Ubocze

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego na działce nr 76 w obrębie Ubocze

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów

Uchwała nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12.05.2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski