Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego na działce nr 76 w obrębie Ubocze

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego na działce nr 76 w obrębie Ubocze

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów

Uchwała nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12.05.2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski