Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2

DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

gazociąg wysokiego ciśnienia i stacja redukcyjno-pomiarowa do gazociągu Jeleniów - Dziwiszów

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

gazociąg wysokiego ciśnienia i stacja redukcyjno-pomiarowa do gazociągu Jeleniów - Dziwiszów

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

linia optotelekomunikacyjna RS_26 w relacji: WD_Stara Kamienica - WD_Gryfów Śląski

DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego na działce nr 91 w obrębie Młyńsko

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego na działce nr 91 w obrębie Młyńsko