Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - stacja redukcyjna Krzewie Wielkie

OBWIESZCZENIE i DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W śWINOUJŚCIU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE STACJI REDUKCYJNEJ KRZEWIE WIELKIE W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW - DZIWISZÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę - budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej, działka nr 184/3 obręb Gryfów Śląski 1

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW śLĄSKI

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski

DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie stacji redukcyjno - pomiarowej Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa stacji redukcyjno - pomiarowej Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

w dniu 28.12.2015 r. na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 32/15 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej...