Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie brodu i przebudowie przepustu w leśnictwie Gradówek oraz budowie przepustu w oddz. 311 w leśnictwie Gradówek w granicach działki nr 904, obręb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o wydaniu decycji kończącej postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LWO3206 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zasilaniem w energię elektryczną w granicach działki nr 67, obręb ewidencyjny...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZAWIADAMIAJĄCE, ŻE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI WYDAŁ DECYZJĘ NR I-Pg-16/17 ZMIENIAJĄCĄ DECYZJĘ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Nr I-Pg-32/15 Z DNIA 18 CZERWCA 2015 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA INWESTYCJI PN. BUDOWIE GAZOCIĄGU w/c DN 100...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO W DNIU 30 SIERPNIA 2017 R. DECYZJI NR 21/17 ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN 100 MOP 8,4 MPa NA ODCINKU ODG. LWÓWEK ŚLĄSKI – LWÓWEK ŚLĄSKI W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW - DZIWISZÓW...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADM. W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Nr I-Pg-32/15 Z DNIA 18 CZERWCA 2015 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA INWESTYCJI PN. BUDOWIE GAZOCIĄGU w/c DN 100 MOP 8,4 MPa STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ...

ZARZĄDZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU.