Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

została wydana dnia 29.03.2012 r. przez Wojewodę Dolnosląskiego decyzja Nr I-Ps-43/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnosląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_27 w relacji: WD_Gryfów Śląski - WS_Lubań...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

wydana dnia 23.03.2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja Nr I-Ps-41/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_22 w relacji: WD_Lubomierz - ZO_Gryfów Śląski na RS_27

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

o wydaniu decyzji z dnia 13 marca 2012 r., znak: BP4g-773/3-d/11 nr 1200, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r., znak: IF.I.EDT.7111-81776/10 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu pozwolenia na budowę...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_27 w relacji: WD_Gryfów Śląski - WS_Lubań

OBWIESZCZENIE

w dniu 29 grudnia 2011 r. została wydana na rzecz Gminy Gryfów Śląski decyzja nr 39/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej, garażu dla ochotniczej straży pożarnej oraz niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej lokalizowanych na działce nr 214/2,...

OBWIESZCZENIE

o wydanych postanowieniach, zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej, garażu dla ochotniczej straży pożarnej oraz niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej lokalizowanych na działce nr 214/2, obręb Młyńsko,...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski - część wschodnia – obszar 1

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski