Zagospodarowanie przestrzenne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU (W WYNIKU POSTĘPOWANIA WZNOWIENIOWEGO) DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE ZAKOŃCZONEJ WYDANIEM DECYZJI NR I-Pg-23/16 Z DNIA 31.08.2016 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI, W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE STACJI REDUKCYJNEJ KRZEWIE WIELKIE W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZAWIADAMIAJĄCE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI, W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 100 MOP 8,4 MPa NA ODCINKU ODG. LWÓWEK ŚLĄSKI –...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - stacja redukcyjna Krzewie Wielkie

OBWIESZCZENIE i DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W śWINOUJŚCIU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE STACJI REDUKCYJNEJ KRZEWIE WIELKIE W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW - DZIWISZÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę - budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej, działka nr 184/3 obręb Gryfów Śląski 1

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW śLĄSKI

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski