Zagospodarowanie przestrzenne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 91, AM-1, obręb Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, w granicach terenów zamkniętych

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 91, AM-1, obręb Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, w granicach terenów zamkniętych

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2

DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

gazociąg wysokiego ciśnienia i stacja redukcyjno-pomiarowa do gazociągu Jeleniów - Dziwiszów

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

gazociąg wysokiego ciśnienia i stacja redukcyjno-pomiarowa do gazociągu Jeleniów - Dziwiszów

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

linia optotelekomunikacyjna RS_26 w relacji: WD_Stara Kamienica - WD_Gryfów Śląski