Zagospodarowanie przestrzenne (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 176/283 oraz 175/2 obręb Wieża