Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VI /42/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr VI /41/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr VI /40/19

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr VI /39/19

w sprawie stwierdzenia nabycia uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2018 rok

Uchwała nr VI /38/19

w sprawie zmiany w Statucie sołectwa Proszówka

Uchwała nr VI /37/19

w sprawie zmiany w Statucie sołectwa Wolbromów

Uchwała nr VI /36/19

w sprawie zmiany w Statucie sołectwa Rząsiny

Uchwała nr VI /35/19

w sprawie zmiany w Statucie sołectwa Ubocze

Uchwała nr VI /34/19

w sprawie zmiany w Statucie sołectwa Krzewie Wielkie

Uchwała nr VI /33/19

w sprawie zmiany w Statucie sołectwa Młyńsko