Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XII /73/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr XII /72/19

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XII /71/19

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XII /70/19

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim na kadencję 2020 -2023

Uchwała nr XI /69/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr XI /68/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XI /67/19

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2009. Nr XXX/217/09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XI /66/19

w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

Uchwała nr XI /65/19

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała nr XI /64/19

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i zastępcom dyrektorów gminnych jednostek oświatowych