Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVIII/148/16

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na 2017 rok

Uchwała nr XXVIII/147/16

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na 2017 rok

Uchwała nr XXVIII/146/16

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfów Śląski uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała nr XXVIII/145/16

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gryfów Śląski na lata 2016 - 2032"

Uchwała nr XXVIII/144/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów połozonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Ślaski

Uchwała nr XXVIII/143/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XXVIII/142/16

w sprawie nieodpłatnego nabycia od PKP S.A. prawa do nieruchomości związanego z nieczynną linią kolejową

Uchwała nr XXVIII/141/16

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2017 rok

Uchwała nr XXVIII/140/16

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XXVII/139/ 16

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/123/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 września 2016r.