Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVI/129/ 16

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/90/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta i...

Uchwała nr XXV/128/ 16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski - uchwała z dnia 29 grudnia 2015 roku nr XV/70/15

Uchwała nr XXV/ 127/ 16

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała nr XXV/ 126/ 16

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała nr XXIV/ 125/ 16

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała nr XXIV/ 124/ 16

w sprawie nadania Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim

Uchwała nr XXIV/ 123/ 16

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/117/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 14 lipca 2016r.

Uchwała nr XXIV/ 122/ 16

w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Gryfów Śląski do projektu partnerskiego pn. "Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrządzenia"

Uchwała nr XXIV/ 121/ 16

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XXIV/ 120/ 16

w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski