Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXI/154/17

w sprawie "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2017 roku"

Uchwała nr XXX/153/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXX/152/17

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku

Uchwała nr XXIX/151/17

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/146/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dn. 28.12.2016r. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfów Śl. uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę....

Uchwała nr XXIX/150/17

w sprawie projektu dostosowania siesi szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe

Uchwała nr XXVIII/149/16

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała nr XXVIII/148/16

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na 2017 rok

Uchwała nr XXVIII/147/16

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na 2017 rok

Uchwała nr XXVIII/146/16

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfów Śląski uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała nr XXVIII/145/16

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gryfów Śląski na lata 2016 - 2032"