Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVI/180/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/179/17

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr XXXVI/178/17

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XXXVI/177/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski - Uchwała z dnia 28 grudnia 2016 roku nr XXVIII/140/16

Uchwała nr XXXVI/176/17

w sprawie sprostowania w uchwale nr XXXV/174/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/175/17

w sprawie przyznania dotacjidla podmiotu uprawnionego do otrzmania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr XXXV/174/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXIV/173/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXIV/172/17

zmianiająca uchwałę w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski

Uchwała nr XXXIV/171/17

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania