Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr II /5/18

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Gryfów Śląski za pomocą innego instrumentu płatniczego

Uchwała nr I /4/18

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr I /3/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr I /2/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr I /1/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr LIV/268/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr LIII/267/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr LIII/266/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr LIII/265/18

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała nr LIII/264/18

w sprawie stawek podatku od środków transportowych