Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr IV /28/19

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr IV /27/19

w sprawie udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Zgorzelcu

Uchwała nr IV /26/19

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do podpisywania delegacji słuzbowych Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr IV /25/19

w sprawie nadania nazw ulicom

Uchwała nr IV /24/19

w sprawie zwolnienia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Gryfów Śląski oraz przeznaczenia ich na cele statutowe

Uchwała nr IV /23/19

w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej z siedzibą w Gryfowie Śląskim ul. Uczniowska 11 pierwszego statutu szkoły

Uchwała nr IV /22/19

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfów Śląski w latach 2019 - 2023

Uchwała nr IV /21/19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 -2024

Uchwała nr IV /20/19

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Uchwała nr IV /19/19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2022