Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLIV/214/18

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfów Śląski dla publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez osoby fizyczne i...

Uchwała nr XLIV/213/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLIV/212/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski - Uchwała z dnia 28 grudnia 2017 roku nr XLIII/201/17

Uchwała nr XLIV/211/18

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2018

Uchwała nr XLIV/210/18

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfów Śląski na lata 2018 - 2020

Uchwała nr XLIII/209/17

w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała nr XLIII/208/17

w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski na 2018 rok

Uchwała nr XLIII/207/17

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląskina 2018 rok

Uchwała nr XLIII/206/17

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/195/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2017 r.

Uchwała nr XLIII/205/17

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/194/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2017r.