Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr III /15/18

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

Uchwała nr III /14/18

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na rok 2019

Uchwała nr III /13/18

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na 2019 rok

Uchwała nr III /12/18

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok

Uchwała nr III /11/18

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr II /10/18

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr II /9/18

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

Uchwała nr II /8 /18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr II /7/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr II /6/18

w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski