Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIX/190/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXIX/189/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski - Uchwała z dnia 28 grudnia 2016 roku nr XXVIII/140/16

Uchwała nr XXXIX/188/17

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała nr XXXIX/187/17

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXIX/186/17

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoślaskiego"

Uchwała nr XXXIX/185/17

w sprawie przystąpienia do prac nad "Strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska Sudety 2030"

Uchwała nr XXXIX/184/17

w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Młyńsko - Gmina Gryfów Śląski na lata 2017 -2027

Uchwała nr XXXIX/183/17

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/95/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 kwietnia 2016r.

Uchwała nr XXXVIII/182/17

w sprawie przejęcia dotychczasowej części drogi powiatowej nr 2542D w miejscowości Gryfów Śląski w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XXXVII/181/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok