Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XX / 129 / 08

UCHWAŁA NR XX/129/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLASKI z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie; ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości punktowych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania...

UCHWAŁA NR XX / 128 / 08

UCHWAŁA NR XX/128/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLASKI z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie; ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Uboczu oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości punktowych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania ....

UCHWAŁA NR XX / 127 / 08

UCHWAŁA NR XX/127/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLASKI z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie; ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości punktowych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania...

Uchwała nr XX/126/08

Uchwała nr XX/126/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

UCHWAŁA NR XX/125/08

UCHWAŁA NR XX/125/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 2005 roku Nr LII/176/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania po mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ...

UCHWAŁA NR XX/124/2008

UCHWAŁA NR XX/124/2008 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/43/2007 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XX / 123 / 08

UCHWAŁA NR XX/ 123/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie: powołania Koordynatora do spraw współpracy z Młodzieżową Radą Gminy i Miasta Gryfów Śląski

UCHWAŁA NR XX / 122 / 08

UCHWAŁA Nr XX/122/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

UCHWAŁA NR XX / 121 / 08

UCHWAŁA NR XX/ 121/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na II półrocze 2008 rok.

UCHWAŁA NR XIX/ 120 /08

UCHWAŁA NR XIX/ 120 /08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie: przekazania skargi