Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVI 174 08

UCHWAŁA NR XXVI / 174 / O8 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW SLĄSKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XXVI 173 08

UCHWAŁA NR XXVI/173/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego

Uchwała nr XXVI 172 08

Uchwała Nr XXVI/172/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia, na rok 2009, regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków...

Uchwała nr XXVI 171 08

UCHWAŁA NR XXVI/ 171 /08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na I półrocze 2009 rok.

Uchwała nr XXVI 170 08

UCHWAŁA NR XXVI/170/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na 2009 rok.

Uchwała nr XXVI 169 08

Uchwała Nr XXVI/169/2008 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski - w 2009 roku.

Uchwała nr XXVI 168 08

UCHWAŁA NR XXVI/168/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała nr XXVI 167 08

UCHWAŁA Nr XXVI/167/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok.

Uchwała nr XXV 166 08

UCHWAŁA NR XXV/166/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2008 rok

Uchwała nr XXV 165 08

UCHWAŁA NR XXV/165/2008 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy.