Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLV/218/18

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2018 roku

Uchwała nr XLV/217/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLV/216/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XLV/215/18

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XLIV/214/18

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfów Śląski dla publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez osoby fizyczne i...

Uchwała nr XLIV/213/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLIV/212/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski - Uchwała z dnia 28 grudnia 2017 roku nr XLIII/201/17

Uchwała nr XLIV/211/18

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2018

Uchwała nr XLIV/210/18

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfów Śląski na lata 2018 - 2020

Uchwała nr XLIII/209/17

w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017