Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VII /48/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr VII /47/19

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr VII /46/19

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi

Uchwała nr VII /45/19

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim

Uchwała nr VII /44/19

w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim

Uchwała nr VII /43/19

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfów Śląski na lata 2019 - 2014"

Uchwała nr VI /42/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr VI /41/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr VI /40/19

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr VI /39/19

w sprawie stwierdzenia nabycia uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2018 rok