Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVII 184 09

Uchwała Nr XXVII / 184 / 09 Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie : opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr XXVII 183 09

UCHWAŁA NR XXVII/183/09 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XXVII 182 09

UCHWAŁA NR XXVII/182/2009 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie : przekazania w formie darowizny prawa własności nieruchomości, ołożonych przy ul. Polnej w Gryfowie Śl. na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Uchwała nr XXVII 181 09

UCHWAŁA NR XXVII/181/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie: uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski”

Uchwała nr XXVI 180 08

Uchwała Nr XXVI/180/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet przysługujących radnym.

Uchwała nr XXVI 179 08

Uchwała Nr XXVI/179/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gryfów Śląski .

Uchwała nr XXVI 178 08

Uchwała Nr XXVI/178/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Gryfów Śląski – obejmującej teren położony u zbiegu ulic Jeleniogórskiej i Wojska Polskiego

Uchwała nr XXVI 177 08

UCHWAŁA NR XXVI/177/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2008 rok

Uchwała nr XXVI 176 08

UCHWAŁA NR XXVI/176/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Bogusława Żejmo na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XXVI 175 08

UCHWAŁA NR XXVI/ 175 /O8 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gryfów Śląski na lata 2008-2012”.