Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXIII / 151 / 08

UCHWAŁA NR XXIII/151/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW SLASKI z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

UCHWAŁA NR XXIII / 150 / 08

Uchwała Nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2008 roku w sprawie : stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII / 149 / 08

UCHWAŁA NR XXIII/149/2008 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2008 r.

UCHWAŁA NR XXIII / 148 / 08

UCHWAŁA NR XXIII/148/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego Gminie Gryfów Śląski obowiązku utrzymania grobu wojennego znajdującego...

UCHWAŁA NR XXII / 147 / 08

Uchwała nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 września 2008r.

UCHWAŁA NR XXII / 146 / 08

Uchwała nr XXII/146/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 września 2008r.

UCHWAŁA NR XXII / 145 / 08

Uchwała nr XXII/145/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 września 2008r.

UCHWAŁA NR XXII / 144 / 08

U C H W A Ł A Nr XXII/144/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 września 2008 roku

UCHWAŁA NR XXII / 143 / 08

UCHWAŁA NR XXII/143/2008 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXII / 142 / 08

UCHWAŁA NR XXII/ 142/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 września 2008r.