Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr IV / 19 / 15

w sprawie "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2015 roku"

Uchwała nr IV / 18 / 15

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/126/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalania ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr IV / 17 / 15

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu, ustalenia jego numeru, granicy i siedziby komisji obwodowej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku

Uchwała nr IV / 16 / 15

w sprawie: zmiany cen za dostarczona wode oraz oczyszczanie scieków przez Zakład Budetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim

Uchwała nr IV / 15 / 15

w sprawie: ustalenia wysokosci wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski

Uchwała nr IV / 14 / 15

w sprawie: ustalenia kadencyjnego programu działania Rady Miejskiej Gminy i Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski na lata 2014 - 2018

Uchwała nr IV / 13 / 15

w sprawie: przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

Uchwała nr IV / 12 / 15

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Uchwała nr III / 11 / 14

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Slaski na 2015 rok

Uchwała nr III / 10 / 14

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.