Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XI /67/19

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2009. Nr XXX/217/09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XI /66/19

w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

Uchwała nr XI /65/19

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała nr XI /64/19

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i zastępcom dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

Uchwała nr XI /63/19

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków do wynagrodzenia

Uchwała nr XI /62/19

w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski oraz inny organ i określenia granic ich obwodów od 1 września 2019r.

Uchwała nr XI /61/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lwóweckiego

Uchwała nr X /60/19

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2019 r. Nr IV/22/19 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfów Śląski w latach 2019 - 2023

Uchwała nr X /59/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr X /58/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski