Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLIV/210/18

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfów Śląski na lata 2018 - 2020

Uchwała nr XLIII/209/17

w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała nr XLIII/208/17

w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski na 2018 rok

Uchwała nr XLIII/207/17

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląskina 2018 rok

Uchwała nr XLIII/206/17

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/195/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2017 r.

Uchwała nr XLIII/205/17

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/194/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2017r.

Uchwała nr XLIII/204/17

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na 2018 rok

Uchwała nr XLIII/203/17

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Olszyna,Gminą Leśna oraz Nadleśnictwem Świeradów dotyczącego wspólnej realizacji zadaniaw zakresie utworzenia tras biegowo - spacerowych wokół Jeziora Złotnickiego

Uchwała nr XLIII/202/17

w sprawie budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski na 2018 rok

Uchwała nr XLIII/201/17

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski