Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr IV /19/19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2022

Uchwała nr IV /18/19

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Uchwała nr IV /17/19

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu gmina Gryfów Śląski

Uchwała nr III /16/18

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr III /15/18

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

Uchwała nr III /14/18

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na rok 2019

Uchwała nr III /13/18

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na 2019 rok

Uchwała nr III /12/18

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok

Uchwała nr III /11/18

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr II /10/18

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski