Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VI /35/19

w sprawie zmiany w Statucie sołectwa Ubocze

Uchwała nr VI /34/19

w sprawie zmiany w Statucie sołectwa Krzewie Wielkie

Uchwała nr VI /33/19

w sprawie zmiany w Statucie sołectwa Młyńsko

Uchwała nr VI /32/19

w sprawie zmiany w Statucie sołectwa Wieża

Uchwała nr VI /31/19

w sprawie "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2019 roku"

Uchwała nr V /30/19

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski do wniesienia odpowiedzi na skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Uchwała nr IV /29/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr IV /28/19

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr IV /27/19

w sprawie udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Zgorzelcu

Uchwała nr IV /26/19

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do podpisywania delegacji słuzbowych Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski