Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIX/184/17

w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Młyńsko - Gmina Gryfów Śląski na lata 2017 -2027

Uchwała nr XXXIX/183/17

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/95/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 kwietnia 2016r.

Uchwała nr XXXVIII/182/17

w sprawie przejęcia dotychczasowej części drogi powiatowej nr 2542D w miejscowości Gryfów Śląski w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XXXVII/181/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/180/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/179/17

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr XXXVI/178/17

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XXXVI/177/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski - Uchwała z dnia 28 grudnia 2016 roku nr XXVIII/140/16

Uchwała nr XXXVI/176/17

w sprawie sprostowania w uchwale nr XXXV/174/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/175/17

w sprawie przyznania dotacjidla podmiotu uprawnionego do otrzmania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków