Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLVIII/234/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLVIII/233/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XLVII/232/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLVII/231/18

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Śląski

Uchwała nr XLVII/230/18

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Śląski

Uchwała nr XLVII/229/18

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Uchwała nr XLVI/228/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLVI/227/18

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XLVI/226/18

w sprawie przyznania dotacji dla podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr XLVI/225/18

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania