Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VI / 29 / 15

w sprawie4 zmizny budżetu na 2015 rok

Uchwała nr V / 28 / 15

w sprawie: odwołania członka Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczenstwa Publicznego

Uchwała nr V / 27 / 15

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfów Śląski, zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji udzielonej dla szkół publicznych z oddziałami przedszkolnymi, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Gryfów...

Uchwała nr V / 26 / 15

w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfów...

Uchwała nr V / 25 / 15

w sprawie: stwierdzenia nabycia uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski za 2014 rok

Uchwała nr V / 24 / 15

w sprawie : przyznania dotacji dla podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr V / 23 / 15

w sprawie wyraenia zgody na zawarcie porozumienia pomiedzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzacymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Uchwała nr IV / 22 / 15

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Uchwała nr IV / 21 / 15

w sprawie zmiany budżetu na 2015r.

Uchwała nr IV / 20 / 15

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski.