Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI / 79 / 12

w sprawie: "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2012 roku"

Uchwała nr XVI / 78 / 12

w sprawie : wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała nr XV / 77 / 12

w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Uchwała nr XV / 76 / 11

w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sadu Rejonowego

Uchwała nr XV / 75 / 11

w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Gminy Gryfów Slaski na 2012 rok.

Uchwała nr XV / 74 / 11

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Slaski na I półrocze 2012 rok.

Uchwała nr XV / 73 / 11

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów.

Uchwała nr XV / 72 / 11

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach

Uchwała nr XV / 71 / 11

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2012 rok. Uchwała znajduje się w dziale Prawo Lokalne/Budżet http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1300/wiadomosc/154931/budzetu_gminy_i_miasta_gryfow_slaski_na_2012_rok_

Uchwała nr XV / 70 / 11

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski.