Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI / 89 / 12

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Uchwała nr XVI / 88 / 12

zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia niektórych zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XVI / 87 / 12

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy srodków stanowiacych fundusz sołecki.

Uchwała nr XVI / 86 / 12

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreslony.

Uchwała nr XVI / 85 / 12

w sprawie: zmiany cen za dostarczona wode oraz oczyszczanie scieków przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim

Uchwała nr XVI / 84 / 12

w sprawie: kierunków działania Rady Miejskiej Gminy i Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski na lata 2011-2014

Uchwała nr XVI / 83 / 12

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Uchwała nr XVI / 82 / 12

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Uchwała nr XVI / 81 / 12

w sprawie: powołania radnego w skład Komisji Sfery Budżetowej

Uchwała nr XVI / 80 / 12

w sprawie: stwierdzenia nabycia uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski za 2011 rok