Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr IX /55/19

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała nr IX /54/19

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryzałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała nr IX /53/19

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Ślaski za 2018 rok

Uchwała nr IX /52/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2018 rok

Uchwała nr IX /51/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski wotum zaufania

Uchwała nr VIII /50/19

w sprawie przyznania dotacji dla podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr VIII /49/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr VII /48/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr VII /47/19

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr VII /46/19

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi