Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIII /78/19

w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

Uchwała nr XIII /77/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr XIII /76/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XIII /75/19

w sprawie sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Gryfów Śląski i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu

Uchwała nr XIII /74/19

w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicvznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2020 roku"

Uchwała nr XII /73/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr XII /72/19

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XII /71/19

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XII /70/19

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim na kadencję 2020 -2023

Uchwała nr XI /69/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok