Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr X/ 49 / 15

w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr X/ 48 / 15

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Uchwała nr X/ 47 / 15

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

Uchwała nr X/ 46 / 15

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu, ustalenia jego numeru, granicy i siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Uchwała nr IX/ 45 / 15

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok

Uchwała nr IX/ 44 / 15

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała nr IX/ 43 / 15

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu, ustalenia jego numeru, granicy i siedziby obwodowej komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.

Uchwała nr IX/ 42 / 15

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/126/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalania ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr VIII / 41 / 15

w sprawie przyjecia „ Programu Turystycznego Zagospodarowania Gminy Gryfów Slaski na lata 2015 – 2020”.

Uchwała nr VIII / 40 / 15

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok