Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XX / 100 / 12

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2011 rok.

Uchwała nr XX / 99 / 12

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2011 rok.

Uchwała nr XIX / 98 / 12

w sprawie: wyboru delegata do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim

Uchwała nr XIX / 97 / 12

w sprawie: przystąpienia do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim

Uchwała nr XVII / 95 / 12

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach

Uchwała nr XVII / 94 / 12

w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok

Uchwała nr XVII / 93 / 12

w sprawie: zaciągnięcia kredytu w 2012 roku.

Uchwała nr XVI / 92 / 12

w sprawie: zmiany w statucie Zwiazku Gmin „Kwisa”.

Uchwała nr XVI / 91 / 12

w sprawie: wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Lwówku Slaskim na kadencje 2012- 2015

Uchwała nr XVI / 90 / 12

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2009 2013"