Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVII/97/19

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała nr XVII/96/19

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na rok 2020

Uchwała nr XVII/95/19

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na 2020 rok

Uchwała nr XVII/94/19

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfów Śląski

Uchwała nr XVII/93/19

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na 2020 rok

Uchwała nr XVII/92/19

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XVI/91/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr XVI/90/19

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XVI/89/19

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie...

Uchwała nr XVI/88/19

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Gryfów Śląski i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu