Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIII/ 59 / 15

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Krzewie Wielkie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2016

Uchwała nr XIII/ 58 / 15

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Wieża dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2016

Uchwała nr XII/ 57 / 15

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XII/ 56 / 15

w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała nr XII/ 55 / 15

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XII/ 54 / 15

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski

Uchwała nr XII/ 53 / 15

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Uchwała nr XI/ 52 / 15

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok

Uchwała nr X/ 51 / 15

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok

Uchwała nr X/ 50 / 15

w sprawie zmian w statucie Związku Gmin "Kwisa"