Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXIII / 112 / 12

w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XXII / 111 / 12

w sprawie: „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2012 roku”

Uchwała nr XXII / 110 / 12

w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok

Uchwała nr XXII / 108 / 12

zmieniająca uchwałę Nr XX/104/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfów Śląski, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji udzielonej dla szkół publicznych, prowadzonych przez osoby...

Uchwała nr XX / 106 / 12

w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok

Uchwała nr XX / 105 / 12

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na II półrocze 2012 rok.

Uchwała nr XX / 104 / 12

w sprawie: Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfów Śląski, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji udzielonej dla szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XX / 103 / 12

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski i inne organy niż gmina Gryfów Śląski oraz określenia granic ich obwodów.

Uchwała nr XX / 102 / 12

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr XX / 101 / 12

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014