Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVIII/107/20

w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uchwała nr XVIII/106/20

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/85/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XVIII/105/20

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/82/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała nr XVIII/104/20

w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr XVIII/103/20

w sprawie odwołania członka Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Uchwała nr XVIII/102/20

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Gryfów Śląski na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała nr XVIII/101/20

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim

Uchwała nr XVIII/100/20

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu, gmina Gryfów Śląski

Uchwała nr XVIII/99/20

w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Uchwała nr XVIII/98/20

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020