Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr LI/255/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr LI/254/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr LI/253/18

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr LI/252/18

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr L/249/18 z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw dokonania zmian w Statucie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr L/251/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr L/250/18

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Uchwała nr L/249/18

w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw dokonania zmian w Statucie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr L/248/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/220/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Sląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr L/247/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/219/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr L/246/18

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę