Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLVI/221/18

w sprawie zmiany uchwały XIX/95/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków...

Uchwała nr XLVI/220/18

w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XLVI/219/18

w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLV/218/18

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2018 roku

Uchwała nr XLV/217/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLV/216/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XLV/215/18

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XLIV/214/18

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfów Śląski dla publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez osoby fizyczne i...

Uchwała nr XLIV/213/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLIV/212/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski - Uchwała z dnia 28 grudnia 2017 roku nr XLIII/201/17