Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr LIII/265/18

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała nr LIII/264/18

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr LIII/263/18

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr LIII/262/18

w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2019 roku"

Uchwała nr LIII/261/18

w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr LII/260/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lwóweckiego

UCHWAŁA NR LII/259/18

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

UCHWAŁA NR LII/258/18

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr LII/257/18

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała nr LI/256/18

w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów