Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr X /60/19

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2019 r. Nr IV/22/19 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfów Śląski w latach 2019 - 2023

Uchwała nr X /59/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr X /58/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr IX /57/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr IX /56/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr IX /55/19

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała nr IX /54/19

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryzałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała nr IX /53/19

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Ślaski za 2018 rok

Uchwała nr IX /52/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2018 rok

Uchwała nr IX /51/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski wotum zaufania