Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXIII/139/20

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXIII/138/20

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXIII/137/20

w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uchwała nr XXIII/136/20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XXIII/135/20

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

Uchwała nr XXIII/134/20

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr XXIII/133/20

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji

Uchwała nr XXIII/132/20

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gryfów Śląski

Uchwała nr XXIII/131/20

w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2544D ulicy Floriańskiej w miejscowości Gryfów Śląski w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XXIII/130/20

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania,stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania