Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XV /86/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lwóweckiego

Uchwała nr XIV /85/19

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XIV /84/19

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XIV /83/19

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komuanalnymi

Uchwała nr XIV /82/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała nr XIII /81/19

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XIII /80/19

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i zastępcom dyrektorów jednostek oświatowych

Uchwała nr XIII /79/19

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała nr XIII /78/19

w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

Uchwała nr XIII /77/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok