Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXI/125/20

w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uchwała nr XXI/124/20

w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2020 roku"

Uchwała nr XXI/123/20

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim

Uchwała nr XXI/122/20

w sprawie zmniejszenia wysokości opłaty stałej za dziecko niekorzystające z usług Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w gryfowie Śląskim w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała nr XXI/121/20

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Gryfów Śląski 2019 - 2023

Uchwała nr XXI/120/20

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2019 rok

Uchwała nr XXI/119/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2019 rok

Uchwała nr XXI/118/20

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfow Śląski wotum zaufania

Uchwała nr XX/117/20

w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uchwała nr XX/116/20

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu