Uchwały Rady (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/91/19

w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała nr XVI/90/19

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XVI/89/19

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie...

Uchwała nr XVI/88/19

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Gryfów Śląski i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu

Uchwała nr XVI/87/19

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu gmina Gryfów Śląski

Uchwała nr XV /86/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lwóweckiego

Uchwała nr XIV /85/19

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XIV /84/19

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XIV /83/19

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komuanalnymi

Uchwała nr XIV /82/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty