Uchwały Rady (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr II /10/18

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr II /9/18

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

Uchwała nr II /8 /18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr II /7/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr II /6/18

w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr II /5/18

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Gryfów Śląski za pomocą innego instrumentu płatniczego

Uchwała nr I /4/18

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr I /3/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr I /2/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr I /1/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski