Uchwały Rady (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLII/200/17

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XLII/199/17

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XLII/198/17

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu priorytetowego pn. : " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"

Uchwała nr XLII/197/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XLII/196/17

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XLII/195/17

w sprawie stwierdzenie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu z siedzibą w Uboczu 169 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu z siedzibą w Uboczu 169

Uchwała nr XLII/194/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śl. z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bochaterów Brygady Łużyckiej WOP w Gryfowie Śl. z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 17

Uchwała nr XLII/193/17

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała nr XL/192/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XL/191/17

w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działaność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2018 roku"