Uchwały Rady (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVII/139/ 16

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/123/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 września 2016r.

Uchwała nr XXVI/138/ 16

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała nr XXVI/137/ 16

w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin "Kwisa"

Uchwała nr XXVI/136/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXVI/135/ 16

w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2017 roku"

Uchwała nr XXVI/134/16

w sprawie wystąpienia z Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim

Uchwała nr XXVI/133/16

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr XXVI/132/ 16

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwała nr XXVI/131/ 16

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVI/130/ 16

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasenta