Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIV/ 69 / 15

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok

Uchwała nr XIV/ 68 / 15

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr XIV/ 67 / 15

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski

Uchwała nr XIV/ 66 / 15

w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 1 Gryfów Śląski na rzecz Skarbu Państwa - organu gospodarującego Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Uchwała nr XIV/ 65 / 15

w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XIV/ 64 / 15

w sprawie zmiany uchwały nr XII/55/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 października 2015r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIV/ 63 / 15

w sprawie zmiany uchwały nr XII/56/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIV/ 62 / 15

w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2016 roku"

Uchwała nr XIII/ 61 / 15

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok

Uchwała nr XIII/ 60 / 15

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Ubocze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2016